Den gode begyndelse

At være ny i en golfklub kan være svært uanset om man er ung eller gammel. Det er selvfølgelig essentielt, at det nye medlem føler sig velkommen og bliver modtaget med åbne arme. Der skal være nogen til at modtage ham eller hende og til at besvare spørgsmål og guide det nye medlem gennem en måske helt ny kultur.

I nogle golfklubber er det begynderudvalget, som tager imod klubbens nye juniorer, mens det andre steder er klubbens juniorudvalg. Hvis klubben vælger at lade begynderudvalget modtage klubbens nye juniorer, så er det vigtigt, at formen og materialet er målrettet juniorer, og at de fra begyndelsen bliver en del af juniormiljøet.

Giv juniorerne spilleglæde

Undersøgelser viser, at af de juniorer som melder sig ud, er ca. 60% meldt ud indenfor de første 3 år og en stor del af dem er ikke kommet igennem de krav, der stilles for at kunne spille på den store bane. Altså må man fra juniorudvalgets side bestræbe sig på, at prioritere integreringen af nye og gøre vejen til spil på stor bane med venner og veninder så hurtig og kort som mulig, på en ansvarlig måde.

DGU anbefaler, at overgangen til spil på stor bane gøres kortere ved, at juniorspilleren begynder spil på stor bane fra eksempelvis 100 meter mærket. Herefter kan vejen mod backtee gå gennem spil fra 150 meter mærket, rød tee osv. Ved at lade dem spille på den store bane fra f. eks. 100 meter mærket betyder, at juniorspilleren hurtigere oplever evnen til at lykkes og derigennem hurtigere får en fornemmelse af at følge det naturlige flow på banen.

Samtidig vil spil på stor bane øge motivationen hos den enkelte og lysten til at udvikle sig vil være endnu større.

Baneøvelser

DGU og PGA har i samarbejde udviklet nogle øvelser til den store bane, som kan være med til at fremme brugen af banen og dermed gøre vejen kortere dertil. Find øvelser her LINK til banetræningsøvelser

Tag udgangspunkt i det sociale aspekt

Det sociale element bør vægtes højt. Det er vigtigt, at børn og unge føler en tilknytning til det miljø, de befinder sig i. DGU anbefaler derfor, at træning tager udgangspunkt i det sociale aspekt, og i det hele taget bliver et omdrejningspunkt for arbejdet med juniorerne.

Du kan få gode ideer til sociale aktiviteter her