Regler og etikette

Juniorudvalget og begynderudvalget har en opgave i at klæde juniorerne på, så de kan begå sig bedst muligt på banen.

For at spillet kan forløbe på en fair og forsvarlig måde, må spilleren have et fornuftigt kendskab til regler og etikette. Der findes mange måder at undervise juniorer i regler og etikette på. DGU anbefaler at regel- og etiketteundervisning for juniorer foregår på banen og ud fra bogen Rundt på banen - golf for juniorer.

Rundt på banen

Rundt på banen er udarbejdet i et samarbejde mellem Hans Henrik Bergenser og Dansk Golf Union. "Rundt på banen - golf for juniorer" består af en undervisningsbog og en vejledning til undervisningsbogen. Undervisningsbogen er målrettet juniorer i golfklubben, som skal i gang med golf.

Undervisningsbogen kan købes enkeltvis eller som klassesæt, der består af 20 eksemplarer af undervisningsbogen samt et trykt eksemplar af vejledningen til undervisningsbogen. Du køber disse gennem Dansk Golf Union. Vejledningen til undervisningsbogen findes også i en pdf-version, som du kan downloade.