Hjemmeside

En hjemmeside er klubbens ansigt udadtil. På hjemmesiden servicerer klubben både potentielle medlemmer, gamle medlemmer og aldersfordelingen blandt medlemmerne spænder med garanti vidt. Det gælder derfor om at rubricere indholdet på hjemmesiden, så de mange forskellige behov, som brugerne af hjemmesiden kan have bliver dækket fornuftigt.

Hvis I uploader billeder til jeres side, så husk at være opmærksom på, at i skal  have godkendelse for dette af juniorer og deres forældre. Dette kan bl.a. gøres på følgende måde. På jeres hjemmeside, på invitationer til arrangementer/aktiviteter, turneringer m.m. kan der skrives følgende:

"I forbindelse med klubbens arrangementer vil der være fotografer til stede. Alt fotomateriale optaget af klubbens fotografer (eller af fotografer, der overdrager rettigheder til fotomateriale til klubben) under disse arrangementer tilhører klubben og kan derfor benyttes i enhver golfrelateret sammenhæng, herunder markedsføringsøjemed. Deltagere bekræfter ved deres tilmelding at være indforstået hermed, og for personer under 18 samtykker forældrene ved tilmelding af deres barn."

For at lette jeres kommunikation til juniorerne og deres forældre, vil det være en god idé at opdrage jeres juniorer og forældre til at bruge hjemmesiden. Det gør det også meget nemmere for jer, når I skal informere om jeres aktiviteter m.m.