Materialer

Inden I går i gang med at kontakte et trykkeri, så overvej grundigt, om det er den vej, I skal gå - læs også "hvad er god kommunikation?". Er der andre måder, I kan kontakte målgruppen på? Bruger juniorerne i jeres klub mobilen, eller er på facebook eller twitter? Så er det måske ikke nødvendigt at bruge ressourcer på at lave en folder, hvis målgruppen hellere vil have en sms eller mail. Det kan også være, at budskabet bedre egner sig til et andet medie end en folder, som kræver en længere gennemlæsning.

Udarbejdelse af trykt materiale

Hvis klubben er nået frem til, at det kan være en god ide at udvikle en folder, som eksempelvis beskriver hvad juniorgolf er i netop din klub, så er der nogle vigtige ting at overveje. Husk, at både udseende og indhold er vigtigt, ligesom det også er vigtigt at overholde de retningslinjer, som klubben har for kommunikation. Det kan enten være designmæssige eller sproglige retningslinjer.

Nedenfor finder du nogle helt basale overvejelser, som du med fordel kan have med i tankerne, når kommunikationen skal planlægges.

  • Indholdet skal passe til juniorer - så skriv til dem i et sprog, de forstår.
  • Hvad er dit budskab? Placer det centralt, gerne i en overskrift.
  • Hvem er modtager, og hvem er afsender?
  • Hvordan kan opbygningen af produktet/formen understøtte indholdet?
  • Kig på din klubs hjemmeside. Er der nogle farver eller former du kan bruge?
  • Husk at bruge klubbens logo.
  • Brug billeder, som har gode opløsninger.
  • Vælg en eller to overskrifter.
  • Brug som hovedregel kun en tekstfarve.
  • Brug som hovedregel kun en teksttype.