BANETRÆNING

VEJLEDNING

Banetræning er udviklet i samarbejde mellem Dansk Golf Union (DGU) og Professional Golfers Association (PGA).

 

Banetræning er en træningsmanual der har til formål at:

 • Skabe en social platform i klubben, der er sjov at deltage i

 • Formidle et udviklende tankesæt

 • Bearbejde mental styrke og robusthed via udvikling af mentale kompetencer

 • Øge overførselsværdien fra træning til spil

 • Introducere og udvikle begrebet course management

 

Det udviklende tankesæt

Med det udviklende tankesæt menes der, vort mentale fundament. Alle aktiviteter bør påskønne denne tankegang og adfærd.

 • Udfordringsvillig

 • Selv-motiverende

 • Indsatsminded

 • Læringsivrig

 • Nysgerrig

 • Modstandsrobust

er alle ord, der beskriver arbejdet med det udviklende tankesæt

 

De mentale kompetencer

Med et udviklende tankesæt som fundament, bearbejdes de mentale værktøjer via øvelser og opgaver ude på banen.

Der arbejdes med:

 • Målsætning og evaluering: Ligger i hele oplægget - målet med dagen, spillet og evaluering efter hvert slag samt efter hele træningsseancen

 • Indre dialog: (koncentration) Ligger i arbejdet med rutinerne

 • Visualisering: Ligger i rutinerne, se slaget for sig, se mulighederne

 • Spændingsregulering: Ligger i spilformen; eks: speedgolf

 

Her på siderne finder du:

 • Træningsplaner for aldersgrupperne præpubertet, pubertet og postpubertet.

 • Træningsplaner der strækker sig over 18 lektioner på en sæson

 • Øvelser og information vedrørende mentale udviklingsmuligheder samt konkrete bane-taktisk relaterede øvelser. DGU og PGA anbefaler, at fremtidens juniortræning - herunder bane træning - afvikles aldersrelateret inddelt i en præpubertær-, pubertær- og postpubertær gruppe.

 

TRÆNINGSAFVIKLING

Banetræning kan gennemføres for flere forskellige grupper og niveauer på samme tid. Hvert niveau og gruppe, kræver en separat Juniortræner 2 uddannet person.

 

En typisk bane træningsseance kunne se sådan ud:

 1. Samling

 2. Introduktion - oplæg til dagens spilleform, fokus i dag og opgave

 3. Individuel forberedelse

 4. Fælles opvarmning

 5. Spil 3, 6, 9, 12, 18 huller eller spil på tid - altid med gunstart

 6. Evaluering (4F)

 7. Farvel og tak for i dag

 

Et konkret eksempel

Hver fredag kl. 16.00 mødes hele juniorafdelingen til fredagsmatch

 • En uddannet "juniortræner 2" + nogle hjælpende juniortrænere eller forældre, tager sig af de helt små (præpubberne). Får sat dem ind i dagens spilform og informerer om, hvad de skal tænke på ude på banen.

 • Tre "juniortræner 2" uddannede + nogle hjælpende juniortrænere tager sig af den pubertære og postpubertære gruppe. Disse inddeles i de pensum områder, de hver især skal ud og arbejde med. Her bliver de sat ind i spilleform og opgave.

 • Spillerne forbereder sig mere eller mindre individuelt. Trænerne hjælper dem, som har brug for det.

 • En eller to af lederne gennemfører fælles opvarmning, hvorefter spillerne sendes ud på 9 hullers gunstart.

 • "Præpubberne" og andre der har brug for hjælp, følges ud på banen og sættes i gang.

 • Trænerne observerer og hjælper ude på banen.

 • Når spillet er afsluttet, samles de samme grupper igen, hvor de samme "juniortræner 2" styrer evalueringen.

 • Tak for i dag - kaffe, saft og kage.

 

SÅDAN BRUGER DU MATERIALET

DGU og PGA anbefaler, at alle spillere i den enkelte aldersgruppe er samlet til fælles opvarmning/intro og afslutning.

Den optimale størrelse på denne samlede gruppe afhænger af antallet af uddannede hjælpetrænere. Hvis klubben har meget få spillere i en given aldersgruppe, er det bedre at samle spillerne, så der opstår et sammenhold på tværs. Hvis gruppen derimod er stor, er det vigtigt at have flere trænere til stede, så alle spillere får den optimale støtte og vejledning undervejs.

 

Træningsplanerne viser, hvordan de enkelte aldersgrupper bør træne på banen. Vær opmærksom på, at der er forskel på alderstrin, men også individuelle forskelle, når det kommer til fokus i dag og de opgaver, der ligger heri.

 

Link til træningsplaner

 

Opbygning

Banetræning er bygget op så alle aldersgrupper arbejder med en spilform, et fokus i dag samt en opgavedel.

Du kan læse mere om disse længere nede, hvor de er beskrevet udførligt. Se under spilformer

 

Spilformen er tilpasset den aktuelle aldersgruppe og findes i tre udgaver:

 • C - simpel udgave - egnet til præpub, novicer og begyndere

 • B - middel udgave - egnet til pub og lidt øvede golfere

 • A - kompleks udgave - egnet til postpub, talent, elite og erfarne golfere

 

Konceptet bygger ligeledes på et fokus i dag med dertilhørende opgaver. Opgaver som omhandler hensigtsmæssige rutiner, adfærd og mentale færdigheder. Det er vigtigt, at disse indøves og læres i kronologisk rækkefølge.

De opgaver, der arbejdes med, skal have lov til at udvikle sig over tid. Derfor er konceptet bygget op omkring en cyklus over fire gange afsluttende med en konkurrence.

 1. Opleve og forstå kompetencen - ingen resultatorientering

 2. Øve sig i kompetencen - ingen resultatorientering

 3. Bruge kompetencen - scorekort med Slag-golf

 4. Konkurrencen (månedsmatchen) - scorekort med Stableford/Slagspil

 

Fokus i dag indeholder tre overordnede områder. Til disse tre områder tilhører fem forskellige pensum. Disse fem pensum indeholder forskellige opgaver, hvor spilleren bevidstgøres og trænes i hensigtsmæssige rutiner, adfærd og mentale færdigheder.

 1. Flow på banen

  1. "Få spillet til at glide"

   1. Hvem spiller hvornår

   2. Placering af bag og scorekort

 2. Selve slaget

  1. "Slå slaget - spilleboks"

   1. Sigt og slå

   2. Tæl rytmen

  2. "Forbered slaget - tænkeboks"

   1. Kroppen

   2. Visualisere slaget

  3. "Afslut slaget - evalueringsboks"

   1. Konstatere

   2. Acceptere - stopklods

 3. Course management

  1. "Muligheder og valg"

   1. Lysten

   2. Angreb - kontrol

   3. Den forudbestemte game plan

 

Se et konkret eksempel på en træning her (pdf).

 

Spillerens individuelle forberedelse

Efter gennemgang af spilform, fokus i dag og opgave, skriver spilleren sin egen forberedelse ned. Denne tekst bruges også efter træningen ved evalueringen.

 

 

Evaluering "4F"

Evalueringen foretages i fællesskab i de enkelte grupper ud fra nedenstående 4 F ord.

 • Facts: Hvad var det du havde fokus på i dag?
  • Spilformen > Fokus i dag > Opgaven
 • Fund:
  • Gjorde jeg det?
  • Hvad oplevede jeg?
  • Hvad fandt jeg ud af?
 • Følelse:
  • Hvad synes du om det, du oplevede?
  • Noget du føler glæde, forundring eller frustration over?
 • Fremtid:
  • Hvad synes vigtigt?
  • Hvad vil jeg tage med i træning og spil fremover?

 

Brug af scorekort

I hver træningsplan er der også beskrevet om scorekort indgår og i hvilket omfang, det skal benyttes.

 

Tæl selv: Spilleren tæller selv sin score og scoren bruges udelukkende af spilleren selv i forhold til egen præstation. Sammenlignes derfor ikke med øvrige.

Markør: Spilleren er markør for en anden spiller og en anden spiller er markør for spilleren.

Slag-golf: Antal slag tælles på hullet, dog kan spilleren bruge et maksimalt antal slag på hullet. Når dette maks opnås samles bolden op. Træneren bestemmer antal slag over par for den enkelte.

Slagspil: Almindelig slagspil. Bolden skal i hul og alle slag tæller.

Stableford: Det kendte pointsystem baseret på hcp systemet.

 

vejledning

 

SÅDAN DIFFERENTIERER DU TRÆNINGEN

De enkelte træningsplaner definerer sværhedsgraden af de enkelte træninger på banen. Der er således taget højde for aldersgrupperne i planerne, hvorfor differentieringen allerede er foretaget. Der kan naturligvis forekomme individuelle behov, hvorfor disse løses efter bedste evne.

Som beskrevet er både spilformer, fokus i dag og opgaverne lavet, så den enkelte kan arbejde effektivt og koncentreret op ad udviklingstrappen.

 

Talent og elite udbygning

Vil klubben arbejde mere med talentudvikling og tilbyde sine bedre spillere en metodisk gennemtænkt banetræning, anbefales det, at planlægningen målrettes den enkelte spiller - præcis som i svingundervisningen.

I konceptet kan alle spilformer kombineres frit med de forskellige fokus i dag og dertilhørende opgaver. Det gør, at spillere kan spille den samme spilform, frit vælge udgave (C,B,A), samt være på forskellige steder i forhold til fokus i dag med dertilhørende opgave. En spiller skal i princippet blive på et fokus i dag, indtil det giver mening at gå videre.

 

Opgaverne i fokus i dag vil blive udviklet i antal hvert år. De kan således udvikles løbende i træningen og endda skræddersys til den enkelte spiller.