Basis træning

 

Vejledning

Træningskoncepterne "Juniortræning i golf "og "Begyndertræning i golf" er udviklet i samarbejde mellem Dansk Golf Union (DGU) og Professional Golfers' Association (PGA).

Her på siderne finder du:

  • Træningsplaner for en sæson for aldersgrupperne præpubertet, pubertet og postpubertet og voksne begyndere.
  • Øvelser til basisopvarmning, intro, golfspecifik træning, outro og basisudstræk. PGA og DGU anbefaler, at fremtidens juniortræning afvikles aldersrelateret inddelt i en præpubertær-, pubertær- og postpubertær gruppe.

Træningsafvikling

  • 30 minutter intro med fokus på opvarmning, hvoraf 5 minutter bruges på basisopvarmning.
  • 60 minutter golfspecifik træning, afviklet som stationstræning.
  • 15 minutter outro med fokus på sociale relationer gennem konkurrence/leg/social aktivitet, afslut med 5 minutter basisudstræk.

Sådan bruger du materialet

DGU og PGA anbefaler, at alle spillere i den enkelte aldergruppe starter samlet til intro, hvor både PGA-træneren og juniortrænerne er repræsenteret. Den optimale størrelse på denne samlede gruppe er 18 personer. Hvis klubben har meget få spillere i en given aldersgruppe, er det bedre at samle spillerne, så der opstår et sammenhold på tværs. Hvis gruppen derimod tæller flere end 18, er det vigtigt at have flere trænere til stede, så alle spillere får den optimale støtte og vejledning undervejs.

Husk altid at tjekke, hvilke øvelser der kræver rekvisitter inden afvikling.

Introøvelser er opvarmningsøvelser. Som træner bør du sørge for at regulere den enkelte øvelse, så den passer til gruppen. Når du skal ændre øvelserne anbefaler vi, at du tager udgangspunkt i aktivitetshjulet.

Den golfspecifikke træning afvikles som stationstræning ved tre stationer på 20 minutter hver. Gruppen inddeles derfor i tre grupper. I træningsplanerne er angivet et tema, som PGA-træneren står for at præsentere for grupperne på skift. Der er også angivet en golføvelse, som passer til dagens tema. Gennemførelsen af den øvelse står juniortræneren for. Tredje station er en repetitionsstation, hvor spillerne skal evaluere sidste træningstema. Her er det juniortrænerens ansvar at få spilleren til at holde fokus på de input vedkommende har modtaget ved PGA-trænerens station. Øvelser til repetition og til dagens tema skal reguleres, så spilleren har det bedste udgangspunkt for at opleve flow i træningen. For at opnå det, anbefaler vi, at træningen baseres på tre spilleformer: Point på tid, point i træk og pointtrappen. Dem kan du læse om her i vejledningen.
Outroen og afslutning på træningen foregår altid samlet med alle trænere repræsenteret. Øvelser til afvikling af outro er beskrevet under træningsplaner. Brug endvidere outroen til at forsøge at planlægge resten af ugens træning. Hvis det er muligt, så få spillerne til at træne sammen.

Det er en god ide at udlevere træningsscorekort til selvtræning til de ældste spillere i outroen sammen med planlægningen af ugens øvrige træning.

vejledning

SÅDAN DIFFERENTIERER DU TRÆNINGEN

Tre aldersrelaterede spilleformer til golføvelserne.
Point på tid: Til nybegyndere og spillere i præpuberteten - træneren styrer regulering af sværhedsgraden.
Point i træk: Til øvede spillere og spillere i puberteten og postpuberteten - spilleren overtager gradvist regulering af sværhedsgraden.
Pointtrappen. Til de dygtigste spillere og spillere i puberteten og postpuberteten - spillerne regulerer sværhedsgraden gennem deres egen præstationer i Pointtrappen.

 

DE TRE SPILLEFORMER - SÅDAN BRUGER DU DEM

POINT PÅ TID

Ved hver øvelse er der angivet, hvordan spillerne opnår point. Hver spiller udfører øvelsen i den sværhedsgrad, der passer til spillerens alder og niveau. Har spilleren lavet træningsøvelsen før, starter spilleren på det trin, vedkommende sluttede på sidst.
Point på tid går ud på at samle så mange point, som muligt på fire minutter. Hver gang spilleren laver fuld preshot og lykkes med et slag, får spilleren et point.
Resultatet for en runde er det antal point spilleren får samlet sammen på fire minutter. Resultatet bestemmer sværhedsgraden på næste runde.

TILPASNING AF SVÆRHEDSGRAD

0-3 point = gør træningsøvelsen nemmere (ryk et trin ned)
4-6 point = behold sværhedsgraden (bliv på aktuelt trin)
7< point = gør træningsøvelsen sværere (ryk et trin op)

POINT I TRÆK

Ved hver øvelse er der angivet, hvordan spillerne opnår point. Hver spiller udfører øvelsen i den sværhedsgrad, der passer til spillerens alder og niveau. Har spilleren lavet træningsøvelsen før, starter spilleren på det trin, vedkommende sluttede på sidst.
I denne spilleform skal spillerne samle så mange point i træk som muligt på en runde, som er fire minutter. Hver gang de laver fuld preshot og lykkes med et slag, har de muligheden for at score flere point i træk.
Hvis de ikke laver preshot eller mislykkes med slaget, så starter de forfra på 0 og prøver igen at samle point i træk.
Resultatet er det højeste pointtal spilleren fik i træk under runden, og det bestemmer sværhedsgraden i næste runde.

TILPASNING AF SVÆRHEDSGRADEN

0-2 point i træk = gør træningsøvelsen nemmere (ryk et trin ned)
3-4 point i træk = behold sværhedsgraden (bliv på aktuelt trin)
5<x point i træk = gør træningsøvelsen sværere (ryk et trin op)

POINTTRAPPEN

Download et scorekort til denne øvelse, hvor I kan notere scorerne.

Ved hver øvelse er der angivet, hvordan spillerne opnår point. Hver spiller udfører øvelsen i den sværhedsgrad, der passer til spillerens alder og niveau. Har spilleren lavet træningsøvelsen før, starter spilleren på det trin, vedkommende sluttede på sidst.
En runde i træningsøvelsen består af tre slag mod samme mål. Spilleren noterer scoren efter hver runde:
3 point = -1 (Birdie)
2 point = 0 (Par)
1 point = +1 (Bogey)
0 point = +2 (Double bogey)

Efter en runde, som består af tre slag, noterer spilleren sin score. Herefter spilles endnu en runde. De to opnåede scorer lægges sammen. Sådan fortsætter træningen. Sværhedsgraden tilpasses efter hver runde. Spilleren overfører point fra tidligere runde, hvis trinnet bibeholdes. Rykker spilleren op eller ned på trinnene starter spilleren med scoren 0.

TILPASNING AF SVÆRHEDSGRAD

-2 i træningsøvelsen = gør træningsøvelsen sværere (ryk et trin op)
-1 til +2 i træningsøvelsen = behold sværhedsgraden (bliv på aktuelt trin)
+3 eller mere samlet i træningsøvelsen = gør træningsøvelsen nemmere (ryk et trin ned)

Når du rykker op eller ned, starter du igen på scoren 0.