Træning

FYSISK TRÆNING

 

 

Fysisk træning sort

 

 

KOORDINATIONSSØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af kropsbevidsthed, rum og koordination.

 

BEVÆGELIGHEDSØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af koordination, balance, rytme og kropsbevidsthed.

Ved disse bevægelsesøvelser kan overflade, fart, distance og bevægelser varieres alt efter børnenes udvikling.
Tag udgangspunkt i dette.

 

BALANCEØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af balance, kontrol af kropsstammen, koordination og kropsbevidsthed.

 

ADRÆTSHEDSØVELSER

Øvelserne har fokus på hurtighed, reaktion, retningsændring, afstandsbedømmelse, balance og koordination.

 

BEVIDSTHEDSØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af det visuelle, kropsbevidsthed, rum samt kontrol af fart.

 

HOP & SPRINGEØVELSER
Øvelserne har fokus på udvikling af balance, kropsbevidsthed, styrke i nedre krop, kondition og fart.

 

ROTATIONSØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af kropsbevidsthed, kropsrotation, koordination og rotationsfart.

 

SKUB OG TRÆK ØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af det visuelle, bevidsthed omkring krop, rum og kraft-kontrol.

 

GRIBEØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af hånd-øje koordination, reaktion, kropsbevidsthed og koordination.

 

SPARKEØVELSER

Øvelserne har fokus på fod-øje koordination, balance, styrke, udvikling af fart i hoften, udvikling af rotationsfart og stabilitet.

 

KASTEØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af kropskoordination, rotationshastighed, bevidsthed om rum, vægtskift, fart i øvre krop og balance.

Ved disse øvelser er det vigtigt, at man varierer kasterekvisitter, distance, mål etc. alt efter det enkelte barns udviklingstrin.

 

SLAGØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af hånd-øje koordination, rotationsfart, bevidsthed omkring rum, vægtskift, udvikling af fart i overkrop og balance.

Til alle disse slagøvelser kan bolde, afstande, slagrekvisitter udskiftes og varieres alt efter barnets udvikling og kunnen.

 

STYRKE (CORE) ØVELSER

Øvelserne har fokus på udvikling af styrke i kropsstammen, kropsbevidsthed, udholdenhed i kropsstammen og balance.