FYSISK TRÆNING

 

VEJLEDNING

Fysisk træning er udviklet i samarbejde mellem Dansk Golf Union (DGU) og Professional Golfers Association (PGA). Fysisk træning er en træningsmanual der har til formål at implementere den fysiske træning i golf på en let tilgængelig, sjov og simpel måde.

 

Her på siderne finder du:

 • Træningsplaner for både "in season" og "off season" for aldersgrupperne præpubertet, pubertet og postpubertet.

 • Øvelser til basis -og dynamisk opvarmning, intro, fysisk træning, outro og basisudstræk. DGU og PGA anbefaler, at fremtidens juniortræning - herunder den fysiske træning - afvikles aldersrelateret inddelt i en præpubertær-, pubertær- og postpubertær gruppe.

 

TRÆNINGSAFVIKLING

 • 30 minutter intro med fokus på opvarmning, hvoraf 10 minutter bruges på basisopvarmning.

 • 60 minutter fysisk/golfteknisk træning afviklet som enten stationstræning, gruppetræning, to og to eller individuelt.

 • 15 minutter outro med fokus på sociale relationer gennem konkurrence/leg/social aktivitet. Afslut med 5 minutter basisudstræk.

 

SÅDAN BRUGER DU MATERIALET

DGU og PGA anbefaler, at alle spillere i den enkelte aldersgruppe starter samlet til intro, hvor også PGA træner samt den eller de uddannede Juniortræner 2 deltager.

Den optimale størrelse på denne samlede gruppe er 18 personer. Hvis klubben har meget få spillere i en given aldersgruppe, er det bedre at samle spillerne, så der opstår et sammenhold på tværs. Hvis gruppen derimod tæller flere end 18, er det vigtigt at have flere trænere til stede, så alle spillere får den optimale støtte og vejledning undervejs. Fysisk træning kræver ofte lidt mere opmærksomhed, da skader og uheld kan forekomme. Som træner bør du sørge for at regulere den enkelte øvelse, så den passer til gruppen.

 

Øvelserne til præpubertære gruppe vil være beskrevet, hvorimod øvelserne til den pubertære og postpubertære også vises som video, da øvelserne kræver lidt mere forståelse.

 

Husk også altid at tjekke, hvilke øvelser der kræver rekvisitter inden afvikling.

 

Link til samlet rekvisitliste til øvelserne (pdf)

 

Den fysiske træning er delt op i henholdsvis 24 lektioner i "in season" og 12 træninger i "off season". De 24 lektioner til "in season" er lavet så de kan laves udendørs, hvorimod de 12 "off season" træninger tager udgangspunkt i indendørs træning. Som udgangspunkt kan alle øvelser "off season" laves i mindre rum med lidt kreativitet.

 

Link til de fysiske træningsplaner

 

Vær opmærksom på at de 12 "off season" træninger er uploadet som øvelserne 25-36.

 

I de forskellige træningsplaner kan du se hele opbygningen af de enkelte lektioner fra gang til gang.

 

Opbygning

Intro er 30 minutter med opvarmningsøvelser. Introen kan også bruges som opfølgning fra sidste træning eller til at samle gruppen socialt. Derudover bør introen bruges til at fortælle om dagens træning.

Den fysiske/tekniske træningsdel er 60 minutter fordelt på henholdsvis 30 min. fysiske øvelser, der alle på hver sin måde, har relevans for både golfteknik og fysisk velvære og 30 min med golfteknisk træning relateret til de fysiske øvelser. Deltagerne deles i to hold og der byttes halvvejs. Juniortræner 2 tager sig af den fysiske træning og PGA træneren den golftekniske.

Det anbefales, at den fysiske del foregår som stations/cirkeltræning, men alt afhængig af alder kan den også foregå som træning for hele gruppen, to og to eller individuelt.

Det anbefales, at de 30 minutter stations/cirkeltræning udføres to gange:

 • De 6 øvelser er sat op - se træningsplan
 • Gå sammen to og to
 • Fordel parrene i de 6 øvelser
 • Den ene arbejder, mens den anden holder pause
 • Der arbejdes i 45 sekunder, hvorefter der skiftes
 • Der er 30 sekunder til at finde næste øvelse
 • Når to runder udføres tager øvelserne 24 minutter i alt
 • Dette giver 6 minutter til gennemgang og snak

Skulle der være lyst og motivation kan alle 60 minutter udfyldes med fysiske øvelser og den golftekniske del udgår derfor. Erfaringer viser dog, at kombineres den fysiske træning med den mere kendte golftekniske træning øges motivation for begge dele.

Træningen afsluttes med en 15 minutters outro.

Outro er 15 minutters afslutning på træningen og foregår altid samlet med alle deltagere og trænere repræsenteret. Brug endvidere outroen til at evaluere dagens træning og forsøg at planlægge resten af ugens træning. Hvis det er muligt, så få spillerne til at træne sammen.

 

vejledning

 

SÅDAN DIFFERENTIERER DU TRÆNINGEN

Øvelserne for den præpubertære gruppe er i udgangspunktet opsat fysisk lette og simple at forstå og udføre. Derfor er der kun indlagt mulighed for at gøre disse sværere/hårdere.

Øvelserne for den pubertære og postpubertære gruppe er i modsætning til den præpubertære gruppe lavet med både en "gør lettere" og en "gør sværere" version, da en stor del af disse øvelser stiller større krav.