Trivselsmiljø

Golf er en social sport - også når man er ung. Derfor anstrenger DGU sig på, at skabe nogle gode, lærerige og sjove rammer for trivsel. En af de eksempler er de meget populære camps, som hver sommer afholdes forskellige steder tundt i Danmark. Du kan her læse mere om camps og andre sociale aktiviteter.

 

Piger i graes