Udvalgsarbejde

Juniorudvalget er omdrejningspunktet for arbejdet med ungdommen i de danske golfklubber. Udvalgets opgave er at strukturere og planlægge arbejdet med juniorerne på en måde, der fremmer udviklingen. Dermed er organisering nøglen til at lette arbejdet i hverdagen og skabe fundamentet for velfungerende arbejdsprocesser til fordel for både udvalgets medlemmer såvel som juniorerne i klubben. Under punkterne i venstre kolonne kan du læse om DGU's anbefalinger til udvalgets arbejde.

 

Dreng, der leger med jern