Årsplan

En årsplan er et styringsredskab, som beskriver årets gang i et juniorudvalg. For eksempel hvornår skal budgettet være godkendt? Hvor ofte skal det samlede juniorudvalg mødes? Hvilke aktiviteter ønsker vi at tilbyde vores juniorer? Tilmeldingsfrister til turneringer og kurser samt færdiggørelse af årsregnskabet.

Årsplanen er således et internt styringsredskab for juniorudvalget. Årsplanen danner samtidig grundlaget for sæsonens aktivitetskalender, hvor de enkelte aktiviteter internt og eksternt i klubben er beskrevet. Aktivitetskalenderen er det kommunikationsredskab, som bruges til at formidle informationer omkring datoer og planlægning for juniorerne, deres forældre og øvrige samarbejdsrelationer i golfklubben.

Konkret eksempel på en årsplan

1. Sociale aktiviteter

 • Sommerlejr
 • Se Ryder Cup på tv
 • Spisning en gang om måneden
 • Vintertræning

2. Træning

 • Microgolf
 • Pigetræning
 • Træning begyndere
 • Træning øvede
 • Legedag

3. Turneringer

 • Fredagsturnering for alle
 • JuniorDistriktsTour (JDT)
 • Kredsturnering (Distriktet)
 • Aon juniorholdturnering
 • Sportsjournalisternes
 • Aon Junior Cup
 • Aon Shortgame

4. Rekruttering

 • Ven og venindedag
 • Skolebesøg fra de lokale skoler i golfklubben

5. Kurser

 • Landsseminar for junior- og eliteledere
 • Kursus i juniorledelse
 • Talentkurser
 • Aon juniorcamps
 • Juniortrænerkursus

6. Budget og regnskab

 • Indstilling af budget til bestyrelsen
 • Godkendelse af regnskab

7. Deltagelse i eksterne møder

 • Deltagelse i distriktsmøde forår
 • Deltagelse i distriktsmøde efterår

8. Interne møder

 • Interne møder i juniorudvalget

9. Årsevaluering af arbejdet i juniorudvalget

Disse forskellige aktiviteter og opgaver kunne være elementer som man i juniorudvalget havde besluttet at gennemføre. Det er herefter muligt at plotte disse ind i en kalender og således skabe et overblik over hvornår på året hvilke opgaver skal løses.

Processen med at udarbejde en årsplan for juniorudvalget og de ønskede aktiviteter i golfklubben er vigtig ud fra mange betragtninger. For det første er det i denne proces at juniorudvalget kan planlægge og strukturerer antallet af aktiviteter og antallet af frivillige hjælpere som er nødvendige for at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Derfor bør årsplanen også være det første som juniorudvalget kaster sig over i forhold til at planlægge den kommende sæson. DGU anbefaler at processen med at udarbejde en årsplanen allerede påbegyndes i november måned, således at juniorudvalget kan præsentere en færdig aktivitetskalender på opstartsmødet for juniorerne og deres forældre i marts måned.

Et eksempel på en aktivitetskalender (word) fra Rønnede Golfklub.