Distrikter

Struktur og organisering er to af de vigtigste aspekter, hvis juniortræningen og de frivilliges indsats i golfklubben skal lykkes. Men det handler også om, at bruge de samarbejdsmuligheder som er til stede. Her kan de fem distrikter være et oplagt sted for samarbejde og vidensdeling.

Danmark er delt op i fem golf-distrikter, som tager sig af en stor del af det koordinerede juniorarbejde. De afvikler turneringer for både bredden og eliten, de sørger for, at der kommer flere piger ud på de danske golfbaner, og de er med til at gøre golf til en endnu sjovere sport for juniorer.

Du kan læse mere om, hvad du kan bruge distrikterne til, samt se hvilket distrikt din klub tilhører.

Du kan også klikke ind på de enkelte Distrikters hjemmesider og læse mere om, hvad de foretgaer sig: