Folkeoplysning og børneattest

Det kan virke uoverskueligt at give sig i kast med at søge penge fra kommunale midler eller fonde. Men det kan godt betale sig at kaste sig ud i denne opgave, hvor det ofte viser sig at ganske få investerede timer kan give en god bundlinje.

100.000 kr. mere til klubkassen

Lad os give et eksempel: En golfklub med ca. 1100 medlemmer i en af landets kommuner modtager årligt ca. 350.000 kr. i folkeoplysningsstøtte, samt et årligt tilskud fra det lokale kasino på ca. 100.000 kr. Disse beløb vil lune godt i de fleste af landets golfklubber. Moralen i denne historie er selvfølgelig, at vi skal smøge ærmerne op og søge den støtte, vi er berettiget til gennem folkeoplysningsloven og andre lokale organisationer.

Folkeoplysning

Lov om støtte til folkeoplysning sikrer kommunal økonomisk støtte til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne. Foreningerne er med folkeoplysningsloven sikret støtte, men støtten kan være meget forskellig fra kommune til kommune. Lov om støtte til folkeoplysning hører under undervisningsministeriet.
Du kan læse og blive præsenteret for hovedlinjerne i folkeoplysningsloven ved at downloade denne fil om tilskudsmuligheder (pdf).

Børneattest

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

DIF har i samarbejde med DGI og DFIF lavet folderen "Husk børneattesten!", som beskriver, hvorfor og hvordan foreninger indhenter børneattester på deres nye børne- og ungdomstrænere/ledere.

Det er nemt og hurtigt at indhente børneattester, når idrætsforeningen skal have tilknyttet en ny træner eller leder, der skal arbejde med børne- og ungdomsidræt. DIF har udarbejdet en vejledning, som præcist beskriver, hvordan foreningen skal indhente og håndtere børneattester på deres børne- og ungdomstrænere/ledere. I vejledningen kan du læse, at en ny børne- og ungdomstræner/leder skal give sit samtykke, før børneattesten kan indhentes. Dette samtykke gives via Blanket til indhentelse af børneattest.

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af loven om børneattester.