Kurser

Udvikling og læring skaber fremskridt. Derfor er det vigtigt at juniorudvalget følger med resten af golfdanmark, og at juniorudvalget kontinuerligt udvikler sig. En ting er den fysiske træning et andet er det sociale aspekt.

Ny viden som kan fastholde medlemmer

Det er netop ofte det sociale aspekt, der er med til at fastholde spillerne i klubben og i sporten. Gennem DGU´s junior- og elitelederkurser har juniorlederen en unik mulighed for at tilegen sig ny viden, som vedkommedende kan tage med hjem og give videre til alle de andre frivillige og ikke mindst juniorspillerene.