Økonomi

Økonomien betyder meget for de danske golfklubber. Derfor afhænger juniorudvalget aktiviteter og planer af den pulje penge som der bliver bevilliget til juniorudvalget af klubben. Men juniorudvalget kan selv have indflydelse på størrelsen af det beløb som bestyrelsen bevilliger til juniorarbejdet.

Budgettet skal godkendes

Skal budgettet godkendes af bestyrelsen, så sørg for at det er aktuelt, præcist og gennemarbejdet. Det er ligeledes vigtigt, at juniorudvalget diskuterer nye økonomiske tiltag såsom egenbetaling for deltage i aktiviteter, medfinansiering gennem sponsorer, velgørenhedsarrangementer og benyttelse af frivillig arbejdskraft. På den måde kan krav til økonomi måske imødekommes. Endelig er der en række tilskudsmuligheder som alt for mange golfklubber ikke benytter sig af, på trods af, at de ifølge folkeoplysningsloven er berettiget til tilskud.