Rekruttering af frivillige

Hvis du har prøvet at spørge folk om de vil hjælpe med juniorarbejdet i klubben og ikke set andet end skosåler, så er det sikkert fordi du har grebet det forkert an.

Undersøgelser i 30 danske golfklubber viser, at ca. 50 % af klubbens medlemmer ønsker at hjælpe med en konkret afgrænset arbejdsopgave i løbet af sæsonen. De samme resultater gør sig gældende i breddeudvalgets rapport om danskernes idrætsvaner og den frivillige arbejdskraft i de danske idrætsforeninger. Hemmeligheden i at rekruttere frivillige hjælpere ligger i, hvordan vi spørger om deres arbejdskraft.

Giv de frivillige konkrete afgrænsede opgaver

Ved rekruttering af frivillige hjælpere er det særdeles vigtigt at bede om hjælp til afgrænsede konkrete opgaver. Det skal være opgaver som er overskuelige, har afgrænset tidshorisont og begrænset forpligtelse. Hvis vi til gengæld spørger om hjælp til juniorarbejdet i klubben generelt er chancen for en positiv tilbagemelding mindre.

Derfor er det nødvendigt, at udvalget har planlagt og struktureret årets aktiviteter - ellers kan man ikke spørge om hjælp til konkrete opgaver på bestemte tidspunkter.

Kræver ingen golffærdigheder

Lykkes det for juniorudvalget at strukturere og planlægge arbejdet, kan en stor gruppe frivillige hjælpere blive tilknyttet arbejdet omkring juniorerne.

Hjælperne sidder ikke med i juniorudvalget, men indgår udelukkende som hjælpere til at afvikle de enkelte aktiviteter. Det kræver derfor heller ingen golffærdigheder at være frivillig hjælper, da der findes masser af arbejdsopgaver, der ikke beror på specifik viden om golf. Det kan være som chauffør, bage en kage eller hjælpe med at få træningen til at flyde hver anden torsdag.

Større netværk i og omkring golfklubben

Ved at inddrage mange frivillige hjælpere som ofte vil være forældre, bedsteforældre eller dame- herre- eller seniorklubben vil netværket i klubben vokse. Jo flere hjælpere der er tilknyttet desto færre opgaver og større velvillighed. Med et stort korps af frivillige hjælpere er det også lettere at finde afløsere til juniorudvalget, når medlemmer fra tid til anden skal udskiftes.

Et eksempel på et skema fra Viborg Golfklub til rekruttering af frivillige hjælpere (word).