Samarbejdsrelationer

I det ideelle juniorudvalg er klubbens træner samt forretningsfører eller manager tilknyttet juniorudvalget og deltager på udvalgte møder. Disse to ressourcepersoner har en viden og indflydelse, som er afgørende for succesen i forhold til at skabe det rette trivsels- og træningsmiljø for juniorerne.

Klubbens træner har vigtig viden og kompetence, når det gælder den faglige ekspertise ved træningen af klubbens juniorer. Det er derfor vigtigt at inddrage klubbens træner så tidligt som muligt i processen med at planlægge og strukturere træningen af juniorerne.

Planlægning og forventninger

Planlægning og struktur er nøglebegreber. Det er i planlægningsfase at krav og forventninger til alle parter skal præciseres. Når sæsonen først kører drukner den slags overvejelser i den daglige drift. I de klubber der har ansat en forretningsfører eller manager er dette ligeledes en vigtig ressourceperson. Det er ofte ham eller hende som er i kontakt med de andre udvalg i klubben, samt har det overordnede personaleansvar for de ansatte i golfklubben. Det er derfor centralt at juniorudvalget bruger dennes viden i relation til både planlægning og afvikling af aktiviteter.

Det kan være i forhold booking af banen eller træningsfaciliteterne, benyttelse af klubhus og restaurant, koordinering af sponsorarbejdet eller kommunikation med klubbens øvrige udvalg og medlemmer. I golfklubber, hvor der ikke er ansat en sådan koordinerende person bliver kontakten til de øvrige frivillige udvalg endnu mere central og vigtig. Overordnet kan man konkludere, at jo tidligere juniorudvalget planlægger næste års sæson, jo før kan relevante samarbejdsrelationer inddrages, hvorved chancerne for succes er størst.

Det er derfor DGU anbefaler at udarbejde en årsplan, aktivitetsplan og en sæsonplan for træningen. Ved at have disse redskaber klar så tidligt som muligt, medvirker det til at de ansvarlige personer for de forskellige aktiviteter kan kontakte relevante ressourcepersoner eller udvalg i golfklubben.