Udvalgets opbygning

Organiseringen af det enkelte juniorudvalg kan variere meget afhængig af rollefordelingen i den enkelte golfklub. Men der er nogle vigtige retningslinjer at holde sig for øje, når udvalgets sammensætning skal besluttes. Det har vist sig, at et juniorudvalg arbejder mest effektivt med en størrelse på fem til seks medlemmer. DGU anbefaler at udvalget består af:

  • En repræsentant fra bestyrelsen (normalt ved udvalgsformanden)
  • Fire til fem udvalgsmedlemmer
  • Klubbens træner (ikke direkte medlem)
  • Klubbens forretningsfører/manager (ikke direkte medlem)
  • Evt. en ældre juniordreng og/eller -pige

Juniorudvalget kan med fordel organisere sig som vist på nedenstående grafik.

 

organisering

 

Anbefalinger til ansvars- og aktivitetsområder

Én mulig uddelegering af ansvarsområder kunne være:

  • Udvalgsmedlem A + B: Ansvarlig for al træningen i klubben af juniorer, ynglinge, puslinge
  • Udvalgsmedlem C + D: Ansvarlig for sociale aktiviteter og turneringer internt i klubben
  • Udvalgsmedlem E + F: Ansvarlig for turneringsaktiviteter på distrikts- landsniveau, samt kursusdeltagelse


Samtidig anbefaler DGU at udvalget udnævner en:

  • Kontaktperson til det lokale juniordistrikt
  • Pigekontaktperson

Disse to kontaktpersoners opgave består primært i at videreformidle de informationer, som vedrører henholdsvis distriktssamarbejdet og pigeaktiviteter.

Skal juniorudvalget have succes med at gennemføre sin aktivitetsplan er det vigtigt, at hvert enkelt udvalgsmedlem bliver leder for en eller flere specifikke aktiviteter. Det er muligt, lederen ikke er ekspert på netop denne aktivitet, men lederen kan så alliere sig med f.eks. klubbens træner, greenkeeper eller forretningsfører, der har kompetence til at vejlede på netop dette område.

Med den rette organisering bliver det lettere for juniorudvalget at gennemføre de fastsatte aktiviteter og juniorudvalget bliver en ledergruppe, som uddelegerer og strukturerer. Rollen for det enkelte udvalgsmedlem er at planlægge og strukturere aktiviteter.

Når klubben gennemfører specifikke aktiviteter skal lederen trække på en række frivillige hjælpere.